Написати листа Сторінка у ФБ Форум


 
 
 
 
 

1. КОНЦЕПЦІЯ

Учасники військово–історичної групи займаються вивченням військової історії періоду Визвольної війни 1648-1657рр, а також дослідженням і реконструкцією матеріального (озброєння, одяг, спорядження, предмети побуту) та духовного (звичаї, традиції, уявлення, соціальна психологія) світу козацтва та населення України середини 17 століття.

Головною метою нашої групи є максимальне поєднання історичної, науково обґрунтованої реконструкції матеріального світу реєстрового козацтва та певних станових та військових козацьких звичаїв і правил, що існували на той час, а також їх відтворення та втілення в життя нашого куреня.

Вважаємо, що необхідною умовою досягнення цієї мети є проведення та участь групи у заходах формату “living history” (пояснення даного визначення знаходиться на нашому сайті), що, одначе, не виключає можливої участі у військово-історичних фестивалях, при умові, якщо їх програма і правила проведення відповідають інтересам куреня.

Особистий склад групи підтримує та втілює в життя тезу - хобі без політики, залишаючи свої політичні уподобання та погляди за межами захоплення.

2. КОЗАЦЬКІ СТАНОВІ ПРИВІЛЕЇ, ВОЛЬНОСТІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

У військовому Товаристві Печерської сотні мають місце наступні привілеї та вольності.

Право соборноправ’я, що включає:
- щорічні вибори курінного отамана, терміном на один рік, з кандидатів запропонованих реєстровим Товариством на загальній Раді (відбувається у січні).
- обов’язковий звіт курінного отамана про надходження та витрати грошей з курінної скарбнички (поточна звітність на форумі та річна озвучується під час виборів), про стан та наявність курінного майна, та участь групи в цьогорічних заходах (фестивалі, походи, паблік диспути).
- можливість скинення курінного отамана з посади при виникненні такої необхідності та наявності більшості голосів до закінчення терміну його керівництва.

Право більшості:
- прийняття принципових рішень шляхом загального голосування на курінній Раді більшістю голосів (кидання шапок).

Право жолду:
- право на отримання кожним реєстровцем при здобутті «козацького хліба» грошової винагороди (якщо це відбувалося у складі куреня і при його особистій участі), що розподіляється наступним чином:
50% заробленої суми в скарбницю куреня.
50% заробленого - реєстровому козаку.
В окремих випадках це співвідношення може переглядатися на зальній Раді, шляхом обговорення та голосування.

Право зброї:
- кожен реєстровець куреня може використовувати в реконструкції ту особисту зброю ,що була поширена серед козаків середини 17 століття, з обов’язковою умовою уміння володіти нею (довівши це на тренуваннях або склавши іспит).

Навики використання самопалів отримуються та відпрацьовуються на загальних курінних зборах, під час навчання куреня. Реєстровець, що не приймав в них участь, до курінного строю з самопалом під час проведення заходів не допускається.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЄСТРОВЦІВ ПЕЧЕРСЬКОЇ СОТНІ:

- поділяти, підтримувати та виконувати існуючі та прописані в Печерському Статуті правила.
- під час проведення реконструкторських заходів беззаперечно виконувати накази курінного отамана, або того, хто його заміщає.
- при вирішенні питань шляхом голосування на загальній Раді виконувати рішення, що прийнятті більшістю реєстровців.
- мати особисту легенду, що відповідає створюваному в реконструкції 17століття образу людини того часу.
- мати необхідний комплект речей (одяг, озброєння, спорядження) реєстрового козака, підтверджений особисто розробленим, науково обґрунтованим паспортом комплекту (перелік речей та взірець паспорта розміщено на сайті).
- не використовувати і не переробляти оригінальні речі 17-18 століття для особистих потреб під час заняття військово-історичною реконструкцією.

3. ЗАПИС ДО ПЕЧЕРСЬКОЇ СОТНІ з правом подальшого включення в реєстр

Відбувається наступним чином:
- зустріч бажаючого потрапити до складу сотні з курінним отаманом та двома реєстровцями.
- після зустрічі з кандидатом і прийняття рішення щодо можливості його включення до лав реєстровців (приймається більшістю голосів серед тих, хто зустрічався), новаку надається для ознайомлення та виконання Печерський Статут, перелік необхідних речей та план заходів на поточний рік.
- встановлюється випробувальний термін для Новака (до одного року), під час якого необхідно:
а) створити особисту легенду;
б) зібрати мінімальний комплект реєстровця (перелік надається).
в) прийняти участь у кількох заходах, що проводяться куренем (один із заходів обов’язково формату «living history”, з перебуванням протягом 3-5 днів в польових умовах).

При зарахуванні до складу куреня (клубу) новаку необхідно самостійно, або з допомогою Товариства розробити історію-легенду того образу, який він відтворює в реконструкції козаччини середини 17 століття. В цій легенді повинно бути вказано його соціальний стан, біографія, шлях до лав Печерської сотні. Ця інформація допоможе при створенні реконструкторського комплекту одягу, зброї та спорядження, що відповідатиме вибраній легенді.

Для виготовлення правильних речей та предметів новак користується рекомендованим клубом посібником для починаючих, або у випадку відсутності в ньому потрібної інформації, звертається до клубних консультантів та керівника клубу за допомогою і практичними порадами.

Самостійне пошиття та виготовлення речей та муляжів зброї, без попередньої консультації з курінним отаманом та клубними консультантами категорично заборонено.

У випадку, коли новак вважає, що він має достатньо знань та інформації по конкретному питанню, пов'язаному з виготовленням його комплекту, і йому не потрібна допомога клубу та наукових консультантів - він повинен в обов'язковому порядку захистити свою інформацію перед керівником клубу та консультантами (в формі лекції, доповіді, статті чи наведенні аргументованих джерел). Якщо ці аргументи не мали достатньої переконливості і вищеназване Товариство не прийняло їх, новак повинен погодитись з рішенням більшості і розробляти свій комплект виходячи з рекомендацій клубу та консультантів.Жодної самодіяльності, без узгодження з курінним отаманом та консультантами не повинно бути.

Цей пункт правил має відношення до всіх членів Товариства, що займаються виготовленням речей на період, не залежно від часу їх перебування в реєстрі куреня.

Процес пошиття та виготовлення предметів для комплекту відбувається у рекомендованих клубом майстрів або, якщо це робиться самостійно, під регулярним контролем консультантів та керівника клубу. У випадку неякісного виготовлення будь-якого предмету одягу спорядження та озброєння він може бути забракований та недопущений до використання на клубних заходах (рішення приймається курінним отаманом).

Кожен член Товариства повинен мати в кінцевому варіанті паспорт свого комплекту, в якому наводяться джерела та історичні обґрунтування існування кожного предмету з його фотографіями, при необхідності розмірами та матеріалом виготовлення.

При успішному проходженні випробувального терміну, шляхом голосування на загальній курінній Раді, приймається колективне рішення про запис новака в реєстр Печерської Сотні та переведення його в статус реєстровця.

Під час випробувального терміну Новак має всі права та обов’язки реєстрового козака Печерської Сотні.

Курінний отаман має право та повинен під час курінних заходів максимально перевіряти здібності та характер Новаків, даючи їм додаткові особисті завдання та контролюючи їх виконання.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ З РЕЄСТРУ ПЕЧЕРСЬКОЇ СОТНІ

Відбувається при скоєнні реєстровцем вчинків або дій, що не прописані в Статуті, але певним чином негативно характеризують його, та роблять неможливим подальше перебування у складі куреня.

Пропозиція про виключення із куреня може бути внесена кожним із реєстровців через його звернення до курінного отамана, який повинен зібрати з цього приводу курінну Раду, з умовою присутності максимального числа козаків куреня та тієї людини, про виключення якої іде мова.

Виключення відбувається (за винятком особистого бажання) шляхом загального голосування на Раді всього Товариства (при відсутності когось - з обов’язковим публічним оголошенням його думки на форумі 17с.in.ua або в інший спосіб).

Курінний отаман під час проведення військово-реконструкторських заходів при порушенні положень Печерського Статуту має право своїм особистим рішенням тимчасово вивести із складу куреня порушника, з умовою подальшого вирішення питання про його перебування у групі на загальній козацькій Раді.

5. МІЖКЛУБНІ СТОСУНКИ

Сприймаємо реконструкторську спільноту 17 століття, як певну цільність, згуртовану одним захопленням, яке повинно об’єднувати реконструкторів цього періоду «фаховим побратимством», не поділяючи їх на своїх і ворожих (так, як це було серед вояків того часу, які сповідували побратимство зброї та здобували свій хліб правом шаблі).

6. СТОСУНКИ МІЖ ЧЛЕНАМИ КУРЕНЯ ТА ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ

При участі в публічних заходах з військово-історичної реконструкції нашим завданням є створення у глядачів об’єктивного та науково-історичного сприйняття епохи 17 століття шляхом проведення показових виступів, паблік-диспутів, живого спілкування та розповідей. Але при цьому категорично забороняється:
- приводити в табір сторонніх людей, які не знаходяться в темі реконструкції 17 століття і не мають відповідного одягу (за винятком випадків, коли це відбувається з дозволу курінного отамана або організаторів заходу);
- давати особисті інтерв’ю про реконструкторський рух без узгодження з командиром підрозділу;
- висловлювання та демонстрація в стосунках з глядачами та сторонніми людьми елементів панібратства та категорично заборонене розпиття з ними в таборі під час заходу спиртних напоїв.

Під час проведення фестивалів, у вільний час визначений курінним отаманом, виходячи з розкладу заходів та виконання курінних завдань і робіт в таборі, кожен реєстровець має право залишити розташування куреня, проводячи свій особистий час за власним бажанням і в тому оточенні, яке йому цікаве.

Обов’язковою умовою виконання даного пункту є необхідність своєчасного повернення в курінний табір в призначений командиром час та в стані, що дозволяє повноцінно виконувати козацькі обов’язки поруч з своїми Товаришами (несення караульної служби, ранній підйом, участь в тренуваннях та господарчих роботах, Війна). При порушенні вищезгаданої умови - суворе покарання, що виноситься максимально швидко на загальній курінній Раді.

Не допускати до бою і тренування п’яних товаришів та за зловживання алкоголем карати їх нещадно.

ВІГ "Курінь печерської сотні Опанаса Предримирського Київського реєстрового козацького полку". 2016 - 2017 р.р.